เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

เจ้าของโครงการ บริษัท วงศ์อมาตย์ พร็อพเพอตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 406/329-332 หมู่ 12 ถนนทัพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร.038-225831 ทุนจดทะเบียน 4,000,000 (สี่ล้านบาทถ้วน) ที่ตั้งโครงการ ถนนพัทยา-นาเกลือ ซอย 16 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1242 เลขที่ดิน 12 หน้าสำรวจ 473 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 8-1-45 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัยจำนวน 2 อาคาร กระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ในขั้นตอนดำเนินการยื่นขออนุมัติ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมารปลายปี 2560 ที่ดินไม่มีภาระผูกพัน เมื่อก่อสร้างเสร็จจะจดทะเบียนอาคารชุดตามกฏหมายต่อไป และผู้ซื้อจะต้องชำระค่าส่วนกลางและค่ากองทุนรวม ตามพ.ร.บ.อาคารชุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สรุปรายการอสังหาฯ

เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
เดอะ ริเวียร่า วงศ์อมาตย์ บีช
บริษัทอสังหาริมทรัพย์