เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (อุดรธานี)

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

เป็นกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้วยประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับกว่า 36 ปี ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ 1. ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโด 2. ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3. ธุรกิจโรงแรม 4. ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 5. ธุรกิจบริหารอาคาร 6. ธุรกิจพลังงาน 7. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (อุดรธานี)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (อุดรธานี)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์