เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อว่า บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด ซึ่งได้รับการก่อตั้งโดย คุณอัศวิน วิภูศิริ ผู้เล็งเห็นอนาคตการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค ดังนั้น บริษัท ภัทรค้าที่ดิน จำกัด จึงได้เริ่มพัฒนาโครงการ ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2546 ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 50 โครงการ ซึ่งกว่า 80% ของโครงการ ที่ดำเนินการมามีลักษณะบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น และ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ภัทรารมย์ เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์