สำนักงาน กพ.

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

กรมธนารักษ์และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดในการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพงาน คุณภาพชีวิต ให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดยบูรณาการที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน และ

สรุปรายการอสังหาฯ

สำนักงาน กพ.
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

สำนักงาน กพ.
บริษัทอสังหาริมทรัพย์