เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท นิว เรียลเอสเตท กรุ๊พ (1987) จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

โครงการรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาลหัวหิน 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และบลูพอร์ต หัวหิน

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท นิว เรียลเอสเตท กรุ๊พ (1987) จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท นิว เรียลเอสเตท กรุ๊พ (1987) จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์