เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทที่ได้สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงให้กับวงการโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยไปสู่โรงภาพยนตร์ระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทย ด้วยการเปิดตัวโรงภาพยนตร์ อีจีวี และสร้างโรงภาพยนตร์ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 65 โรง ภายในระยะเวลา 18 เดือน ด้วยงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการบริหารงานก่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับวงการเสมอมา วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ มีความทุ่มเทในการนำเสนอแนวคิดใหม่ ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาด และมีความเป็นหนึ่งในทุกระดับการพัฒนาหรือ ‘Best in Class’ ปัจจุบัน วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ หรือ Creative Living ตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย ด้วยการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาในทุกๆ โครงการ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 570 ล้านบาท โดยมี คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์