เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนในประเทศไทย โดยแอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานภายใต้การพัฒนาของ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พรสันติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในรูปแบบของอาคารชุดสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยในเขตศูนย์กลางทางธุรกิจ ของกรุงเทพมหานคร (CBD) และปริมณฑล อาคารชุดสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัยที่พัฒนาขึ้นในช่วงต้นส่วนใหญ่จะเป็น อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์