เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

หลายท่านหลังจากได้ยินชื่นรชยาจะบอกชื่อเพราะ แล้วแปลว่าอะไร ที่มาจากอะไร ทำไมถึงได้ชื่อนี้เกิดขึ้น เริ่มจากคำว่า รชยา แปลว่าผู้มีความยินดีอยู่เป็นนิจ บริษัทรชยาเรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ ด้านอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีโอกาสเรียนปริญญาโทด้วยกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ และเห็นโอกาสในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายจตุรงค์ ธนะปุระ (ฮก) ซึ่งเป็นคนท้องที่และมีความต้องการจะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์