เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 จากการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่มีความชำนาญด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร สถาปนิก นักการตลาด และผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อจัดสรรและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กับชีวิตอันทันสมัย จาก

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอสังหาริมทรัพย์