เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

ท่าพระ คอนยาร์ด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

โครงการท่าพระ คอนยาร์ด อยู่ภายใต้การก่อสร้างของบริษัท กฎหมาย เจดีพี จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิการเช่าเพื่อก่อสร้างอาคารและเพื่อจัดประโยชน์จากการรถไฟอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สรุปรายการอสังหาฯ

ท่าพระ คอนยาร์ด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
ท่าพระ คอนยาร์ด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์