เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บจก.สมโภชน์กรุ๊ป

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

การเดินทางสะดวกสบาย สามารถเข้า-ออกได้หลายเส้นทาง อาทิ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2423 ถนนพรหมประกาย และถนนรอบเมืองอุดรธานี ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับสนามบินอุดรธานี ประมาณ 500 เมตร

สรุปรายการอสังหาฯ

บจก.สมโภชน์กรุ๊ป
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บจก.สมโภชน์กรุ๊ป
บริษัทอสังหาริมทรัพย์