เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

ศรีธนเทพ

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

LIVING AT THE BEST LOCATION IN UDON THANI บนทําเลถนนทองใหญ่ ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใกล้สถานที่และแหล่งช้อปปิ้งที่สําคัญๆของอุดรธานีหลายแห่ง เช่น เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี, เซ็นเตอร์พอยท์ และ ยูดีทาวน์

สรุปรายการอสังหาฯ

ศรีธนเทพ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
ศรีธนเทพ
บริษัทอสังหาริมทรัพย์