เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

สุนทรียภาพใหม่ แห่งวิถีชีวิตเหนือระดับ การนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมสแกนดิเนเวียมาใช้ผสมผสาน กับบริบทของภูมิประเทศที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและเขตที่ทำงานทำให้เกิดรูปลักษณ์ในสไตล์ Modern Nordic Tropical เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ดับบลิวที แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์