เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นบริษัท พัฒนาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงสร้างของกลุ่มมาจาก บริษัท จอมธกล จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกด้านงานการก่อสร้างมากกว่า 25 ปี และได้ขยายกิจการมายังจังหวัดระยอง ภายใต้แบรนด์ พรภิรมย์ โดยเริ่มก่อตั้งโครงการบ้าน พรภิรมย์ ซอย 13 ในปี 2548 ณ ปัจจุบันก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด 4 โครงการได้แก่ โครงการบ้านพรภิรมย์ ซอย 13, พรภิรมย์ มาบข่า, พรภิรมย์ นิคมพัฒนา, และโครงการ พรภิรมย์ สาย11

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท จอมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์