ขอนแก่น
ลงประกาศฟรี
ลงฟรี

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์
เข้าชม 1,020 ครั้ง

เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในจังหวัดขอนแก่น ในที่ที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เป็นผู้นำในด้าน "บ้านที่คุ้มค่า กับราคาที่เอื้มถึง" เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมขอนแก่นได้อย่างยั่งยืน

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

* ข้อมูลของคุณจะถูกส่งให้โครงการโดยตรง พร้อมรับสิทธิพิเศษ!!
ชื่อ-สกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล
LINE ID
ข้อความ
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไอคอน วิลล่า กรุ๊ป จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์
ช่วยบอกหน่อยเด้อ ว่าเห็นจาก "ขอนแก่นน่าอยู่"

ติดต่อโครงการ

* ข้อมูลของคุณจะถูกส่งให้โครงการโดยตรง พร้อมรับสิทธิพิเศษ!!
ชื่อ-สกุล*
เบอร์โทรศัพท์*
อีเมล
LINE ID
ข้อความ
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว