เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

บริษัท ชูชื่น จำกัด

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

คือบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตราฐานการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในวันนี้ เราจึงได้รวมเอากลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้ง นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก และนักโฆษณา ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มาร่วมกันสร้างรุปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเติบโตของเศรษฐกิจ และด้วยแนวคิดจากกลุ่มคนที่คิดต่าง ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา ไม่ได้งานออกแบบเป็นแค่เพียง “การออกแบบงานก่อสร้าง” หรือเป็นแค่การดีไซน์วัตถุอย่างเสา ผนัง หรือคานเท่านั้น แต่ที่ชูชื่น เรามองงานออกแบบ คือ “ การออกแบบการชีวิต” การออกแบบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างนั้น อละท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งโครงการที่ “คิดต่าง” ในทุกๆ รายละเอียดของชีวิต บ้านระยองเพื่อคนในวันนี้

สรุปรายการอสังหาฯ

บริษัท ชูชื่น จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ชูชื่น จำกัด
บริษัทอสังหาริมทรัพย์