อุบลน่าอยู่

โซนทั้งหมด

เซ็นทรัลฯ-ราชภัฏ-สวนวนารมย์
เซ็นทรัลฯ-ราชภัฏ-สวนวนารมย์
หาดคูเดื่อ-ทัพไทย- ท่าวังหิน
หาดคูเดื่อ-ทัพไทย- ท่าวังหิน
นาเมือง-ดงแสนสุข
นาเมือง-ดงแสนสุข
ชยางกูร ฝั่งห้วยคุ้ม คลังอาวุธ
ชยางกูร ฝั่งห้วยคุ้ม คลังอาวุธ
ห้วยวังนอง-ปทุม-กุดลาด
ห้วยวังนอง-ปทุม-กุดลาด
โนนหงษ์ทอง - อุบลฯ ตระการ
โนนหงษ์ทอง - อุบลฯ ตระการ
ชยางกูร ฝั่งขามใหญ่ - ซอยเทคโน
ชยางกูร ฝั่งขามใหญ่ - ซอยเทคโน
กิโลศูนย์-ทุ่งศรีเมือง-โรงพยาบาล สรรพสิทธิ์
กิโลศูนย์-ทุ่งศรีเมือง-โรงพยาบาล สรรพสิทธิ์
แจ้งสนิท - ศาลากลาง - ท่าบ่อ
แจ้งสนิท - ศาลากลาง - ท่าบ่อ
เทศบาลวารินฯ
เทศบาลวารินฯ
แยกวารินฯ ศรีสะเกษ
แยกวารินฯ ศรีสะเกษ
เจริญศรี - มหาวิทยาลัยอุบลฯ
เจริญศรี - มหาวิทยาลัยอุบลฯ
อุบล