ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) มีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก จากสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกันโดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วนอกจากนั้น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ร่วมกับนโยบายรัฐ โครงการบ้านจัดสรรที่ธนาคารกำหนด ตลอดจน โครงการสำหรับผู้สูงอายุ และสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ เป็นต้น


สบายๆ ขอสินเชื่อได้ง่ายๆ นอนอยู่กับบ้านยังทำได้ ไม่ต้องออกไปเผชิญโควิด ธอสให้บริการแบบออนไลน์ วงเงินสูง อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพียงสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดได้เลย

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่ ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564

สินเชื่อปกติอื่นๆตามรายละเอียดด้านล่าง

สินเชื่อลูกค้าทั่วไป

1.สินเชื่อพร้อมใช้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 2. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 3.99%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


2. สินเชื่อบ้านสุขสันต์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 2. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร จากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 4. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 1 โดยประมาณ 2.82%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 2 โดยประมาณ 2.92%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


3. สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

ยื่นคำขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

กรณีกู้ใหม่

 1. เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 2. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /ซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้กรณีกู้ใหม่ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และกรณีกู้เพิ่มเท่านั้น
 7. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

กรณีกู้เพิ่ม

 • เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับปลูกสร้างทั่วไป โดยประมาณ 3.45%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด โดยประมาณ 3.13%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


4. สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 2. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 4.50%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


5. สินเชื่อบ้าน GHB Precious

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การข้อกู้ตามข้อ 1. และ 4. เท่านั้น
 8. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก สำหรับทุกวงเงินกู้โดยประมาณ 2.53%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก สำหรับทุกวงเงินให้กู้ 7 ล้านบาทขึ้นไป โดยประมาณ 2.32%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


6. สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับลูกค้าสวัสดิการ โดยประมาณ 3.01%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยประมาณ 2.98%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


7. สินเชื่อบ้าน All Home

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติ และทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ
- นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับลูกค้าสวัสดิการ โดยประมาณ 3.55%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยประมาณ 3.65%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


8. สินเชื่อบ้าน Developer

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 1 โดยประมาณ 3.08%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 2 โดยประมาณ 3.18%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 3 โดยประมาณ 2.84%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรกแบบที่ 4 โดยประมาณ 2.94%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


9. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2565

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
 5. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 3.75%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


10. โครงการบ้าน ธอส เพื่อคุณ ปี 2565

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 3.93%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


11. โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี* รับส่วนลดทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน**

เงื่อนไขพิเศษ

หากผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ซื้อบ้าน / ห้องชุด
 • สร้างบ้าน / ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้าน
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน / ที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้าน จากสถาบันการเงินอื่น
 • และซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักที่ยื่นกู้

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 3.10%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


สินเชื่อเฉพาะกลุ่ม

12. โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 15

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัดกำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร
 8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 9. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ทุกวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 2.6%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


13. สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินอาคาร
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 4. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 5. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 6. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้ เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 2.73%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


14. สินเชื่อบ้านลูกค้าสวัสดิการ ธอส.

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 3.03 %

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


15. สินเชื่อบ้าน Life Begins with GHB

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565
อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การข้อกู้ตามข้อ 1. และ 4. เท่านั้น
 8. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
 • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
 • ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน

(ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกันโดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 2.59%

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


16. โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
(ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือ ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 8. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 9. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ผู้กู้ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 3,100 บาท)

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีเเรก โดยประมาณ 2.33 %

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


17. สินเชื่อทวีสุข

ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโปรโมชั่นดอกเบี้ยก่อนกำหนด หากสิ้นสุดระยะเวลาให้บริการของสลากออมทรัพย์ ธอส.)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

 • ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = 2.68%

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


18. สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

เงื่อนไขพิเศษ

 • โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน

หมายเหตุ : กำหนดพื้นที่นำร่องหลักประกันต้องตั้งอยู่ในเขต กทม.และปริมณฑล

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

อัตราดอกเบี้ย

 • คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 6.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญากู้เงิน

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน

ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

 1. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย)
 2. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)
 3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยครึ่งหนึ่ง (50%)

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


19. โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ซื้อบ้าน / คอนโดมิเนียม
 • สร้างบ้าน
 • ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมบ้าน
 • ไถ่ถอนจำนอง
 • ที่ดินพร้อมอาคารหรือคอนโดมิเนียมจากสถาบันการเงินอื่น
 • ที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และสร้างหรือ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซม
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัย

หมายเหตุ

 • กรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม
 • อาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

MRR - 2.25% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยนี้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การกู้

อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศของธนาคาร

สามารถคำนวณเงินงวดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่ระบุ บวกด้วย 1.00% ต่อปี

หมายเหตุ

 • กรณีผู้กู้ถึงแก่ความตาย ให้ยกเว้นการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับแต่วันที่ธนาคารทราบข้อมูลการตายของผู้กู้จากระบบบำเหน็จค้ำประกัน
 • จนถึงวันที่กรมบัญชีกลางนำส่งเงินบำเหน็จตกทอดชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร (วันที่ตามรอบปฏิทินที่กรมบัญชีกลางกำหนด)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารกำหนด 13.50% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

ฟรี

ค่าประเมินหลักประกัน

 • วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท แห่งละ 1,900 บาท
 • วงเงิน 500,001 - 3,000,000 บาท แห่งละ 2,800 บาท
 • วงเงินเกิน 3,000,000 บาท แห่งละ 3,100 บาท

ค่าดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนอง

 • คิดอัตราค่าจ้างเหมา รายละ 1,000 บาท

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


20. สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

 • อายุผู้กู้ 40 ปีขึ้นไป (คำนวนอายุจากปีเกิด)
 • ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรม ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเท่านั้น

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


สินเชื่อสินเชื่อผู้ประกอบการ

21. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านล้านหลัง)

สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านล้านหลัง) คือ สินเชื่อที่ธนาคาร ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ราคาขายไม่เกิน 1,000,000 บาท ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

- เพื่อก่อสร้างอาคารและพัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการ
- เพื่อการค้ำประกันที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทำโครงการเป็นไปตาข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

ดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

- วงเงิน Term Loan = MLR อ้างอิง MLR ตามประกาศของธนาคาร
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.25 ของวงเงินอนุมัติ และ ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


22. สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์
 • ซื้อที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์
 • ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและอพาร์ทเม้นท์
 • ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 • ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่ดินอาคารแฟลต รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย  MLR ตามประกาศธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ครั้งละ 1,200 บาท

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


23. สินเชื่อบ้านเช่า

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ปลูกสร้างบ้านเช่า
 • ซื้อที่ดินและบ้านเช่า
 • ไถ่ถอนจำนองที่ดินและบ้านเช่า
 • ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านเช่า
 • ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยของบ้านเช่า
 • ชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่ดินและบ้านเช่า

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.25% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าตรวจสอบผลงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ครั้งละ 1,200 บาท

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


24. สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อพัฒนาโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมอาคาร ไม่ให้กู้เพื่อจัดสรรที่ดินเปล่าหรือ บ้านพักตากอากาศ

อัตราดอกเบี้ย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลงานการก่อสร้าง ครั้งละ 1,200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์โครงการร้อยละ 0.25 ของวงเงินที่อนุมัติให้กู้
 • ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน ครั้งละ 5,000 บาท

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


25. สินเชื่อผู้ประกอบการบ้านมือสอง

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPLของธอส.ที่กรมบังคับคดี
 • ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.
 • ยกเว้น การกู้ที่ดินเปล่า และที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

หมายเหตุ

 • การยื่นกู้ครั้งแรกต้องซื้อจำนวนตั้งแต่ 3 หน่วยขึ้นไป โดยนำไปปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อจำหน่ายให้ผู้ซื้อรายย่อย
 • ที่ดินพร้อมอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์ / บ้านแฝด / อาคารพาณิชย์

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


สินเชื่อนโยบายรัฐ

26. โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564
และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ
ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์


27. โครงการบ้านเอื้ออาทร

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุดของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเริ่มต้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และไม่สร้างภาระที่มากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของประชาชน สร้างโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาติ

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า 213,696 ราย และจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้ประชาชน สร้างเสริมโครงสร้างทางสังคมให้เข็มแข็ง ตามพันธะกิจของธนาคารที่ได้ให้ไว้ต่อสังคม“ให้บริการทางการเงิน ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงนโยบายภาครัฐประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด ดูแบบบ้านและที่ตั้งโครงการได้ที่ www.nha.co.th หรือโทร call center 1615 กด 2 หรือกองบริหารการขาย การเคหะแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2351-6928 , 0-2351-6816 เมื่อได้รับสิทธิเช่าซื้อแล้ว การเคหะแห่งชาติจึงจัดส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดำเนินการในขั้นตอนการกู้เงินเพื่อเช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อไป

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารสำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

กดสมัครรับสิทธิ์ได้ที่  ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์

อุดรน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565      จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ➤ https://bit.ly/3xxT17k
ธนาคารกรุงไทย➤ https://bit.ly/3xwdmtz
ธนาคารกรุงเทพ ➤ https://bit.ly/3xYlk09
ธนาคารทหารไทยธนชาติ  ➤ https://bit.ly/3Htfgjn
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ➤ https://bit.ly/3b8gmVF
ธนาคารกสิกรไทย ➤ https://bit.ly/3zFu9xb
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ➤ https://bit.ly/3tINTfz
ธนาคารออมสิน ➤  https://bit.ly/3OhzFKr
ธนาคารไทยพาณิชย์ ➤ https://bit.ly/39xcBZe
ธนาคารยูโอบี ➤ https://bit.ly/3OlAQsd
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ➤https://bit.ly/3QqF1Vu


สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank) 2565 มีผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 1.99% เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก จากสินเชื่อนโยบายรัฐ โดยมีระยะเวลาผ่อนสูงสุด 40 ปี ผ่อนเดือนละ 5,000 บาท เงินงวดคงที่ 84 งวด (7 ปีแรก) และมีวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย / ต่อหลักประกันโดยกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือ เมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

"อุดรน่าอยู่" แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย