อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ สินเชื่อสำหรับสร้างบ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

สำหรับสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่, ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง, ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน,ปลูกสร้างบ้าน และ สำหรับ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษได้ที่ ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ครบรอบ 56 ปี

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ครบรอบ 56 ปี ธนาคารกรุงไทย 2565

 • ดอกเบี้ยบ้าน 2565 ปีแรกเริ่มต้น 0.56% ต่อปี
 • ผ่อนต่ำล้านละ 3,000 บาท/เดือน ในช่วงปีที่ 1
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

2.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย 2565 ที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับการกู้ซื้อบ้าน ในระยะเวลาผ่อนชำระที่สูงสุด 40 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย 2565

 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย กู้ซื้อบ้าน วงเงินกู้สูง
 • กู้ซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ ผ่อนบ้านง่ายสบายๆ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

1.มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้

2.เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา

4.ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

5.ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก


3.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงไทยบ้านให้เงิน ธนาคารกรุงไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านกรุงไทยบ้านให้เงิน 2565

 • สินเชื่อบ้านให้เงินให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท
 • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทยก็กู้ได้ใช้จ่ายได้ทุกความต้องการ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้

2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา

3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ

4. ผู้ที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถแสดงที่มาของรายได้มาประกอบการพิจารณา

5. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

6. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้

7. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้


4.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

 • สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สิน พร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร ที่ยื่นคำขอสินเชื่อในปี 2565 ทั้งในงานมหกรรมและนอกงานมหกรรม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
 • ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี

ข้อกำหนดในการกู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร
 • ความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้

อัตราค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยบ้าน 2565 ที่ควรทราบ

 • MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฎหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

5.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน Home for Cash ธนาคารกรุงไทย 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน Home for Cash

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน Home for Cash ธนาคารกรุงไทย 2565

 • นำไปใช้จ่ายตามความต้องการทั่วไป
 • นำไปชำระเบี้ยประกันชีวิตได้
 • เลือกกู้ได้ตามใจ ทั้งแบบวงเงินหมุนเวียน และกำหนดระยะเวลา
 • กู้ง่าย ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า

การให้วงเงิน

1.     ให้วงเงินตามความจำเป็นและความสามารถในการจ่ายหนี้เงินกู้

2.     วงเงินกู้ที่ได้รับจะร่วมยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่แล้วและวงเงินสินเชื่อใหม่ ดังนี้

2.1 เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

- กู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป : ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ ประกัน(LTV) ที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

- กู้เพื่อจ่ายค่าประกันชีวิต : กู้ได้ไม่เกินเบี้ยประกันที่จ่ายจริง

2.2 เงินกู้แบบหมุนเวียน

- กู้ได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิต

หลักประกันที่ใช้

 • ใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย

การจ่ายเงินกู้

 • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจำนวนเท่ากัน
 • เงินกู้แบบหมุนเวียน ผ่อนชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย 2565

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงไทย 2565 ให้การกู้ซื้อบ้านในฝันเป็นเรื่องง่ายและเป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำ หลากหลายรูปแบบจากธนาคารกรุงไทย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้าน Home for Cash สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารกรุงไทย 2565

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษได้ที่ ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย

อุดรน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565      จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ➤ https://bit.ly/3xxT17k
ธนาคารกรุงไทย➤ https://bit.ly/3xwdmtz
ธนาคารกรุงเทพ ➤ https://bit.ly/3xYlk09
ธนาคารทหารไทยธนชาติ  ➤ https://bit.ly/3Htfgjn
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ➤ https://bit.ly/3b8gmVF
ธนาคารกสิกรไทย ➤ https://bit.ly/3zFu9xb
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ➤ https://bit.ly/3tINTfz
ธนาคารออมสิน ➤  https://bit.ly/3OhzFKr
ธนาคารไทยพาณิชย์ ➤ https://bit.ly/39xcBZe
ธนาคารยูโอบี ➤ https://bit.ly/3OlAQsd
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ➤https://bit.ly/3QqF1Vu


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

"อุดรน่าอยู่" แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย