อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

       อยากลดดอกเบี้ย ลดค่างวดบ้านให้ลดลง ย้ายมารีไฟแนนซ์ กับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb เพราะจะช่วยคุณประหยัดดอกเบี้ยบ้านได้มากกว่า ยอดผ่อนต่อเดือนน้อยลง มีเงินเหลือใช้เพิ่มขึ้น และทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านในฝันได้เร็วขึ้น สำหรับบ้าน-คอนโด ที่ผ่อนอยู่ก็ขอกู้เพิ่มได้ เมื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb และขอวงเงินกู้เพิ่มด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน ttb ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิตได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.75% ต่อปี วันนี้ทางขอนแก่นน่าอยู่ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ttb หรือที่เราเรียกกันว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต ปี 2565 นี้ไว้ให้ทุกคนแล้วดังบทความข้างล่างนี้เลยค่ะ

ความพิเศษของการรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)  

!  ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)

!  ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

!  ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง (มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)

!  ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี

!  วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท

!  เลือกขอวงเงินกู้เพิ่มเสริมสภาพคล่องได้ ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารหรือสถาบัน  การเงินอื่นเมื่อย้ายมารีไฟแนนซ์ กับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb สามารถเลือกขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงินได้

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)

พนักงานบริษัท /ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีโดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 - 60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20 - 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)

 • วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน กับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb พร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน กับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb พร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป วงเงินอนุมัติเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระกับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb

 • นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

อนุมัติง่ายและรวดเร็วกับรีไฟแนนซ์บ้าน ttb

 • ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)  

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต) และขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์พร้อมสินเชื่อบ้านแลกเงินรีไฟแนนซ์

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต) กับ ทีทีบีอัตราดอกเบี้ย - สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

เอกสารสำหรับผู้กู้รีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)  / ผู้กู้ร่วมพนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

เอกสารหลักประกันรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23
 • สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต)โดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมรีไฟแนนซ์บ้าน ttb (ธนาคารทหารไทยธนชาต) ได้ที่ >> https://www.ttbbank.com

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้าน บ้านมือ1 , มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo