ดอกเบี้ยบ้าน” อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ยื่นกู้จำเป็นต้องทราบรายละเอียดเรื่องการยื่นกู้สินเชื่อซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าเลือกอัตราดอกเบี้ยบ้านได้ต่ำ ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายดอกเบี้ย หรือสามารถเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปได้นานขึ้น รวมไปถึงทำให้ผ่อนจ่ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดอกเบี้ยบ้าน คือ?

ดอกเบี้ยบ้าน คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในทุกๆงวดให้กับผู้ให้กู้ เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ยื่นกู้กับสถาบันการเงินนั้นๆ  กล่าวคือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินต้นที่ผู้ยื่นกู้ได้กู้ยืมไปนั่นเอง ซึ่งในเเต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินก็มีข้อเสนอที่เเตกต่างกัน ไม่เพียงเเค่อัตราดอกเบี้ยเเต่ยังรวมไปถึงประเภทของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย โดยประเภทดอกเบี้ยบ้าน เเบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดอกเบี้ยบ้านเเบบลอยตัว (Floating Rate) เเละดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่  (Fixed Rate)

MRR คือ?

MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยรูปแบบลอยตัว (Floating Rate) ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ส่วนใหญ่จะใช้ในสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อบ้าน โดยอัตราดอกเบี้ยชนิดนี้มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายการบริหารทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร การแข่งขันของตลาด เป็นต้น

เงื่อนไขที่น่าสนใจในการยื่นกู้ของเเต่ละธนาคาร

ขอนเเก่นน่าอยู่จะพาทุกท่านไปพบกับอัตราดอกเบี้ยบ้าน เเละข้อกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ของเเต่ละสถาบันการเงินที่จำเป็นต้องรู้ในการขอสินเชื่อบ้าน เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

1. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารสงเคราะห์ ธอส. (GHB)

อัตราดอกเบี้ยบ้านที่น่าสนใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ สินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 3 เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยคงที่นาน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 3% วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 40 ปี กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

2.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารออมสิน (GSB)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ My Home My Love วงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่ำกว่า 10 ล้าน สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแบบทำประกัน ดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ 2.89% ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.24% และมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.79% ผ่อนต่ำ ล้านละ 3,555 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ ผ่อนนาน 40 ปี

3.  อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

อัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก 4.78% และมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.90% ให้วงเงินกู้สูงสุดของราคาประเมิน 90%  นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก

4. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพ (BBL)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่น่าสนใจคือ สินเชื่อบ้านบัวหลวงเพื่อกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกรผู้มีรายได้ประจำ, ผู้พิพากษา, อัยการ และนักบินพาณิชย์) เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ไม่รวมที่ดินเปล่าและสิทธิการเช่า กรณีที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต โฮมเฟิร์ส พลัส (ฉบับปรับปรุง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 อยู่ที่ 1.95% ปีที่ 2-3 อยู่ที่ 4.05% และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.35% ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี และพิเศษเฉพาะพนักงานประจำผ่อนได้นานสูงสุด 35 ปี

5. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงไทย (KTB)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่กำลังมาแรงของธนาคารกรุงไทยในเดือนนี้คือ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านฉลองครบรอบ 57 ปีธนาคารกรุงไทย เพียงทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ก็จะได้ดอกเบี้ย 0.57% คงที่ 3 เดือนแรก และดอกเบี้ยในเดือนที่ 4-12 อยู่ที่ 4.12% ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ 3.82% ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารทหารไทยธนชาติ (TTB)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน ทีเอ็มบีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 3.45 %  เเละมีอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 7.38% วงเงินอนุมัติ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าโครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด อีกทั้งต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท  ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 35 ปี ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

7. อัตราดอกเบี้ยบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK)

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านโฮมโลน โดนใจ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH BANK) มีอัตราดอกเบี้ยบ้านเฉลี่ย 3 ปีเเรกอยู่ที่ 3.00% โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาหลักประกัน  ระยะเวลาผ่อนนานถึง 30 ปี อีกทั้งไม่เสียค่าประเมินหลักประกัน

*เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละธนาคารกำหนด

เมื่อผู้อ่านทราบอัตราดอกเบี้ยบ้านเเละเงื่อนไขต่างๆของเเต่ละธนาคารเเล้ว สามารถนำไปเป็นเเนวทางในการวางเเผนบริหารหนี้ให้เหมาะกับตนเองเเละครอบครัว  เพราะการเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมนั้น จะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเเละเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เองหากจะเลือกซื้อบ้านสักหลัง

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" เพื่อ หาบ้านมือ 1, หาคอนโด, บ้านมือ 2, ที่ดิน รวมถึงหาเช่า/หอพักทั่วเมืองขอนแก่นเพิ่มเติมได้ที่บนเว็บไซต์