อัพเดตข้อมูล 6 พฤษภาคม 2565

         การย้ายสินเชื่อบ้านมาผ่อนกับธนาคารใหม่ ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่า ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนน้อยลง ผ่อนหมดเร็วขึ้น    หรือผ่อนนานขึ้น แล้วแต่ความต้องการและความสามารถในการผ่อนของผู้ขอรีไฟแนนซ์ และยังสามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ด้วย  ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือข้อดีของการเลือกธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะมีบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม ในช่วงนี้และกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อบ้านหรืออัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ 2565 วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่มาอัพเดตอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารยูโอบีมาให้ทุกคนค่ะ

รีไฟแนนซ์บ้านกับ UOB คุณจะได้อะไรบ้าง ?

 • กู้เพิ่มง่าย
 • จ่ายค่างวดลดลง
 • ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อน 2 ปีแรก ล้านละ 3,700 บาท
 • รู้ผลอนุมัติเบื้องตนใน 3 วัน รับเอกสารถึงบ้าน
 • รับเอกสารถึงบ้าน ไม่ต้องไปสาขา

วงเงินกู้

     อนุมัติขั้นต่ำ 500,000 บาท / สูงสุด 50 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่มเพียง 2.99 %*

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นสำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮาส์, ห้องชุดพักอาศัย เท่านั้น โดยวงเงินกู้สูงสุดเท่ากับ 100% ของราคาประเมิน ขึ้นอยู่กับรายได้ ประเภทของลูกค้า/ประเภทและที่ตั้งของหลักประกัน/ราคาหลักประกัน/จำนวนสัญญากู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า
 • การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น อัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบัน เท่ากับ 7.35% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 13 เม.ย. 63)
 • ข้อเสนอนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นคำขอสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 และจดจำนองหลักประกันกับธนาคาร ภายในวันที่ 29 เม.ย. 65
 • ทราบผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำเท่านั้น โดยนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(1) อัตราดอกเบี้ยแบบทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) ผ่านธนาคารยูโอบี

 • ทุนประกันเต็มวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือ
 • ทุนประกันขั้นต่ำ 80% ของวงเงินกู้ และมีระยะเวลาเอาประกันเต็มตามระยะเวลากู้

(2) อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรีไฟแนนซ์ช่วงเงิน 1 ล้านบาท อายุสัญญา 15 ปี MRR = 7.35% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ ใช้ในสื่อโฆษณาเท่านั้น

**อัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำสัญญากู้ยืมของลูกค้าแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย

(3) อัตราดอกเบื้ยสำหรับวงเงินกู้เพิ่มไม่เกิน 50% ของวงเงินกู้รวม ทั้งนี้ไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA)

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคาร UOB

 • รายได้ขั้นต่ำเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นเจ้าของกิจการมาแล้ว 3 ปี
 • ผู้กู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์
 • ผู้กู้ต้องมีอายุขั้นต่ำ 21 ปี  ผ่อนชำระครบก่อนอายุ 70 ปี

เอกสารประกอบการพิจารณากู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านธนาคาร UOB

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
 • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
 • สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
 • สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุระกิจส่วนตัว
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.uob.co.th

รายละเอียดสินเชื่อธนาคารต่างๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo