เราอาจจะเคยเห็นรูปทรงหลังคามากมาย นอกจากจะเลือกให้ตรงกับความชอบ เหมาะสมกับสไตล์บ้านของเราแล้ว การทำความรู้จักกับหลังคาทรงอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะเฉพาะ ข้อดีข้อเสีย ของแต่ละแบบก็ถือว่าเป็นข้อสำคัญอีกข้อเลย

“หลังคา” เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน และหลังคาแต่ละรูปทรงนั้นก็มีหน้าตาและคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลต่อการออกแบบให้เหมาะสมกับตัวบ้าน ทั้งในด้านของฟังก์ชั่นการใช้สอย ความสวยงาม และความลงตัวกับบ้านทั้งหลัง ก่อนที่เราจะเลือกรูปทรงหลังคาบ้านของเราเองนั้น เราควรรู้ถึงทุกรูปแบบของหลังคาก่อนว่ามีทรงไหนที่เหมาะกับบ้านของเรา

1.   หลังคาจั่ว : กันแดดได้ ระบายความร้อนได้ดี

ภาพ: บ้านหลังคาจั่วที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป

หลังคาจั่ว (Gable Roof) หลังคารูปทรงเรียบง่าย ที่ผืนหลังคาด้านซ้ายและด้านขวาเอียงขึ้นมาบรรจบกันที่สันบนสุดตรงกลาง ในปัจจุบันหลังคาจั่วที่นิยมมีทั้งแบบที่มีชายคายื่นยาว ทั้งส่วนปลายหลังคา และด้านหน้าของจั่ว เพื่อกันแดดกันฝน และแบบไม่มีชายคาเพื่อให้ดูเรียบโมเดิร์นทัน

สมัย ซึ่งอาจเลือกใช้คู่กับการออกแบบระแนงหรือกันสาดเพิ่มเติมตามจุดที่แดดส่องหรือฝนสาด เพื่อให้เข้ากับบ้านในเมืองไทยของเรา

ข้อดี ของหลังคาจั่วคือ ก่อสร้างง่าย กันแดด กันฝน ได้ดี อีกทั้งถ้าหากเจาะช่องระบายอากาศบริเวณหน้าจั่วเพิ่ม ก็จะช่วยระบายความร้อน บริเวณโถงหลังคาจั่วได้ แต่ก็มีข้อเสียคือมีโอกาสที่ฝนจะสาดเข้ามาในบริเวณหน้าจั่วได้

ในปัจจุบัน เราสามารถพบเห็นหลังคาจั่วประเภทนี้กับบ้าน สไตล์ร่วมสมัย และบ้านสไตล์โมเดิร์น รวมถึงสไตล์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

ภาพ: บ้านสไตล์โมเดิร์นที่เรียบเท่โดยใช้หลังคาจั่วแบบที่ไม่มีชายคา

หลังคาทรงจั่วแบบไม่มีชายคา

ภาพ: บ้านที่ใช้หลังคาจั่วแบบที่ไม่มีชายคา โดยให้ดูเหมือนหลังคาจั่วต่อเนื่องกับผนังเป็นผืนเดียวกัน

หลังคาทรงจั่วยาวจรดพื้น

ภาพ: หลังคาจั่วที่ยาวจรดพื้นดินลักษณะคล้ายกระท่อม

2.  หลังคาทรงปั้นหยา : กันแดด กันฝน ทนแรงลม

หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof) อีกทรงหลังคาที่ดูเรียบง่าย มีผืนหลังคาทั้งสี่ด้านลาดเอียงขึ้นไปชนกันจรดสันหลังคา สามารถออกแบบให้มีระยะชายคาเล็กน้อย หรือระยะชายคาที่ยื่นยาวได้

ข้อดี คือหากเป็นหลังคาที่มีระยะชายคายื่นยาวจะกันแดดกันฝนได้ทุกด้าน อีกทั้งยังทนต่อการปะทะจากแรงลมได้ดี แต่จะมีข้อเสียคือเมื่อไม่มีหน้าจั่วที่จะช่วยเรื่องการระบายความร้อน ซึ่งจะสามารถปรับได้โดยเลือกใช้ฝ้าชายคาแบบมีรูระบายอากาศ หรือการทำหลังคาสองชั้น ให้ช่วยระบายความร้อนได้ หลังคาทรงปั้นหยานี้ พบได้กับบ้านหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ร่วมสมัย สไตล์โมเดิร์น หรือสไตล์ไทยประยุกต์ เป็นต้น

หลังคาปั้นหยาสไตล์ไทยร่วมสมัย

ภาพ: หลังคาทรงปั้นหยากับองค์ประกอบที่ประณีตของบ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย

หลังคาปั้นหยากลิ่นอายไทย

ภาพ: หลังคาทรงปั้นหยาสองชั้นกับบ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย

หลังคาปั้นหยาบ้านสไตล์โมเดิร์น

ภาพ: หลังคาทรงปั้นหยากับบ้านสไตล์โมเดิร์น

3.  หลังคาทรงมนิลา : ปั้นหยาผสมจั่วที่ทนแดด ทนฝน

หลังคาทรงมนิลา (Manila Roof / Dutch Gable Roof) เป็นหลังคาที่ได้นำเอาหลังคาทั้งสองรูปแบบคือ หลังคาจั่วและ หลังคาทรงปั้นหยามาผสมผสานกัน ส่วนใหญ่จะนิยมทำให้ชายคายื่นยาวออกมาเพื่อกันแดด กันฝนจากทุกทิศทาง

ข้อดี คือหลังคาทรงปั้นหยาจะช่วยป้องกันแดดและฝนได้ทั้งสี่ด้าน ส่วนที่เป็นหลังคาจั่วเมื่อติดตั้งช่องระบายอากาศด้วยจะช่วยเรื่องลดความร้อนในบ้านได้ดี จึงเมาะกับบ้านเมืองร้อนฝนตกชุดอย่างเมืองไทยของเรามาก

หลังคาทรงนี้จะเข้ากับบ้านสไตล์ประยุกต์ ที่ดูประณีต มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาก และแบบบ้านสไตล์โคโลเนียล ที่เป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมไทยและศิลปะตะวันตกอย่างลงตัว โดยจะเลือกใช้กระเบื้องหลังคาหางว่าว ที่เมื่อมุงเสร็จจะเห็นเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงตัวกันอยู่อย่างเป็นระเบียบในแนวทแยง ซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับบ้านเรือนไทยมานาน

หลังคาทรงมนิลากลิ่นอายความเป็นไทย

ภาพ: หลังคาทรงมนิลาที่นิยมใช้กับบ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย

4.  หลังคาจั่วตัด เรียบง่าย กันแดด-ฝนได้ดี

หลังคาจั่วตัด (Jerkinhead Roof) หลังคาจั่วที่ดูเหมือนมีการตัดเอาส่วนมุมแหลมด้านบนออก และมีผืนหลังคาส่วนนั้นลาดเอียงลงมา ให้ความรู้สึกมนมากกว่าหลังคาจั่วธรรมดา ดูเป็นหลังคาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นิยมทำแบบที่มีชายคาเพื่อให้ดูมีมิติยื่นออกมาจากผนัง

ข้อดี ของหลังคาจั่วทรงนี้คือ สามารถกันแดด กันฝนได้ดี โดยส่วนที่เป็นหลังคามุมตัดนั้นจะช่วยกันแดดและฝนสาดเข้าในตัวบ้าน และสามารถติดเกล็ดระบายอากาศได้ในส่วนนี้ด้วย

หลังคาจั่วในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ในบ้านสไตล์ร่วมสมัย หรือบ้านสไตล์อื่นๆ ตามลักษณะการออกแบบ

หลังคาบ้านทรงจั่วตัด

ภาพ: บ้านหลังคาจั่วตัด ที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

5.  หลังคาทรงเพิงแหงน : เรียบเท่ ทันสมัย

หลังคาเพิงแหงน (Lean-to Roof) หลังคาที่เรียบ ลาดเอียงเพียงด้านเดียว รู้เรียบง่ายทันสมัย นิยมทำแบบที่มีชายคาเพื่อช่วยในการบังแดด บังฝน

ข้อดี มีรอยต่อน้อย ไม่มีผืนหลังคาซับซ้อน ก่อสร้างง่ายรวดเร็ว อีกทั้งประหยัดโครงสร้างหลังคา ประหยัดเวลาและค่าแรง แต่เรื่องกันแดดกันฝนนั้น จะกัดได้แค่ด้านเดียว คือด้านฝั่งที่หลังคาลาดเอียงลงมา โดยเราสามารถออกแบบระแนงทำกันสาด หรือลูกเล่นอื่นเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ได้

ในอดีตนิยมใช้หลังคาทรงนี้กับงานก่อสร้างแบบชั่วคราว หรืองานต่อเติมแบบเล็กๆ ง่ายๆ เช่นโรงจอดรถ หรือครัวส่วนต่อเติม แต่ปัจจุบันหลังคาทรงนี้เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะเส้นสายดูเรียบเท่นี้ เข้ากันกับบ้านสไตล์โมเดิร์นได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเข้ากันดีกับบ้านสไตล์อื่นๆ เช่นสไตล์เนเชอรัล โดยอาศัยการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกัน

หลังคาทรงเพิงแหงน

ภาพ: บ้านสไตล์โมเดิร์นกับหลังคาทรงเพิงแหงน

หลังคาทรงเพิงแหงนสองด้าน

ภาพ: บ้านที่เรียบง่าย เลือกใช้หลังคาทรงเพิงแหงนสองด้าน ที่เชิดด้านที่สูงกว่าเข้าหากัน ดูราวกับเป็นหลังคาจั่วที่ถูกแบ่งครึ่งและแยกออกจากกัน

หลังคาทรงเพิงแหงน

ภาพ: หลังคาทรงเพิงแหงนกับบ้านที่ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติอย่างไม้และหิน

6.  หลังคาปีกผีเสื้อ : โดดเด่น มีเอกลักษณ์ แต่ต้องระวังการรั่วซึม

หลังคาปีกผีเสื้อ (Butterfly Roof) หลังคาที่เกิดมาจากหลังคาทรงเพิงแหงนสองด้านลาดเอียงลงมาหากัน คล้ายปีกผีเสื้อที่กางออก นิยมออกแบบให้มีชายคา

ข้อควรระวัง หลังคาทรงนี้มีโอกาสน้ำรั่วซึมแล้วไหลเข้าตัวบ้านได้ง่ายกว่ากลังคาทรงอื่นๆ ด้วยลักษณะที่ทั้งสองด้านลาดเอียงลงมาหากันที่จุดกึ่งกลาง ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดละไหลลงมารวมกันที่ส่วนนี้ทั้งหมด ดังนั้นจึงควรทำรางระบายน้ำในขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝน และระบบระบายน้ำต้องดีด้วย

หลังคาทรงนี้ดูเรียบเท่ แต่ก็มีลักษระที่แตกต่างกับทรงอื่นๆ เหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์น หรือบ้านสไตล์เนเชอรัล ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในการออกแบบบ้าน

หลังคาทรงปีกผีเสื้อกับบ้านสไตล์โมเดิร์นและเนเชอรัล

ภาพ: หลังคาทรงปีกผีเสื้อกับบ้านสไตล์โมเดิร์นและบ้านสไตล์เนเชอรัล

7.  หลังคาเรียบแบน : ดูเรียบง่าย เพิ่มพื้นที่ใช้สอย

หลังคาเรียบ (Flat Roof) หากเรามองจากภายนอก หลังคาทรงเรียบตรง แต่จะมีสองแบบตามลักษณะการก่อสร้าง แบบแรกคือแบบหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก (Flat Slab Roof) หรือหลังคาดาดฟ้าที่เกิดจากการหล่อคอนกรีตเป็นแผ่นพื้นเรียบแบบเป็นผืนเดียวกัน สามารถหล่อให้เอียงหรือมีรูปทรงต่างๆ ได้ตามการออกแบบ แบบที่สองคือหลังคา Parapet เป็นรูปแบบหลังคาที่มีผนังล้อมเพื่อปิดบังหลังคามุง (หลังคาซ่อน) หรือเป็นพื้นดาดฟ้าที่มีผนังกันตกโดยรอบขอบอาคาร

ข้อดี ของหลังคาที่มีดาดฟ้าคือ สามารถออกแบบเป็นสวนสำหรับพักผ่อน และช่วยลดความร้อนจากแสงแดดได้โดยไม่ส่องตกกระทบคอนกรีตโดยตรง ส่วนข้อควรคำนึงคือคอนกรีตจะดูดซับความร้อนได้ดี ทำให้บ้านร้อน และหากมีรอยร้าวน้ำฝนจะค่อยๆ ซึมสะสมในเนื้อคอนกรีตจนเกิดการรั่วซึมในอนาคตได้ จึงต้องติดตั้งฉนวนกันความร้อนเพิ่ม รวมถึงทำระบบกันน้ำซึมและปรับระดับพื้นให้มีความลาดเอียงไปยังทางระบายน้ำ ส่วนหลังคา Parapet ที่มีหลังคามุงซ่อนอยู่ควรคำนึงถึงความชันหลังคาให้เหมาะสมเป็นไปตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ และเรื่องที่สำคัญที่สุกคือระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ

หลังคาทรงเรียบแบนนี้จะเหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์น

หลังคาเรียบคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: หลังคารูปทรงเรียบแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ของร้านกาแฟเล็ก PENGUIN GHETTO เจ้าของร้านคือกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ไฟแรงนาม NOTDS ขอบคุณภาพ: คุณอรุณ ภูริทัต

หลังคาParapet

ภาพ: หลังคาอาคารรูปทรงเรียบในลักษณะหลังคา Parapet ของ 28th Street Apartment ที่ทำหน้าที่เป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนในตัว ขอบคุณภาพ: คุณต่อพงษ์ เอื้อประยูรวงศ์

หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหลังคาparapet

ภาพ: หลังคาทรงเรียบแบน ไม่ว่าจะเป็นหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหลังคา Parapet เมื่อมองจากภายนอกจะดูไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก

8.   หลังคาทรงโค้ง : ดีไซน์ล้ำ ดูเรียบมน ดึงดูดความสนใจ

หลังคาทรงโค้ง (Curved Roof) เป็นหลังคาที่โดดเด่นโค้งมนดึงดูดความสนใจในระยะไกล นิยมออกแบบในลักษณะที่มีชายคา ทั้งแบบยื่นในระยะที่สั้นและแบบยื่นยาว

นิยมก่อสร้างโดยโครงสร้างเปลือกบาง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วัสดุประเภทเมทัลชีทหรืออะลูมิเนียมขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา รอยต่อน้อย จึงมีข้อดี คือสร้างผิวโค้งได้หลากหลายรูปแบบ รูปทรง และจะไม่ค่อยรั่วซึมเท่าไหร่นัก แต่ต้องอาศัยการออกแบบคำนวณโครงสร้างรองรับจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม

หลังคาทรงโค้งนี้จะเหมาะกับบ้านหลากหลายสไตล์ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

หลังคาทรงโค้ง

ภาพ: หลังคาทรงโค้งกับบ้านรูปแบบต่างๆ

9.  หลังคาทรงหลายเหลี่ยม : ดูประณีต กันแดด-ฝนได้อย่างดี

หลังคาทรงหลายเหลี่ยม ดูคล้ายหลังคาทรงปั้นหยา หลังคาทรงหลายเหลี่ยมนี้จะมีทั้งแบบหกเหลี่ยม (Hexagonal Roof) และแบบแปดเหลี่ยม (Octagonal Roof) จะเป็นผืนหลังคาหกผืนลาดเอียงขึ้นไปเจอกันด้านบนสุด

ข้อดี สามารถบังแดดบังในให้กับอาคารได้ทุกด้าน แต่ข้อควรคำนึงคือ การเตรียมโครงสร้างให้เหมาะสม มีการคำนวณการรองรับน้ำหนักที่ถูกต้อง

ส่วนใหญ่จะใช้กับศาลาหรือหากกับใช้บ้านจะเป็นในส่วนของโถงสูงอย่างห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรือห้องอาหาร สามารถเข้ากับบ้านหลายสไตล์เช่น เนเชอรัล และคลาสสิกเป็นต้น

หลังคารูปทรงหลายเหลี่ยม

ภาพ: ตัวอย่างหลังคารูปทรงหลายเหลี่ยมสองชั้นที่มีสเปซโถงหลังคาสูงคู่กับหลังคาทรงอื่น

10.  หลังคาทรงโดม : ดูโออ่า ประณีตงดงาม

หลังคาทรงโดม (Dome Roof) มีลักษณะโค้งมนคล้ายผลส้มผ่าครึ่งคว่ำ ดูประณีตอ่อนช้อย สำหรับบ้านพักอาศัยสามารถใช้วัสดุขึ้นรูปสำเร็จ เช่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GRC) เป็นโครง และปิดผิวด้วยวัสดุตกแต่ง อย่างกระเบื้องโมเสก แผ่นโลหะ หรือสามารถทาสีทับตามต้องการ

ข้อควรคำนึง คือรายละเอียดป้องกันการรั่วซึมบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุสำเร็จของตัวโดมกับโครงสร้างที่รองรับ และเลือกใช้ช่างที่มีความชำนาญการทางด้านปูนปั้นในการตกแต่ง

หลังคาทรงโดมนี้เหมาะกับบ้านสไตล์คลาสสิก ที่อาจเลือกใช้หลังคาทรงโดมเป็นบางส่วนของหลังคาเพื่อดึงดูดความสนใจ

หลังคารูปทรงโดม

ภาพ: บ้านที่ใช้หลังคารูปทรงโดมเป็นองค์ประกอบคู่กับหลังคาทรงปั้นหยาและหลังคาทรงหลายเหลี่ยม

11. หลังคารูปทรงอิสระ : ดูท้าทาย น่าตื่นตาตื่นใจ

หลังคารูปทรงอิสระ (Free Form Roof) จะมีความเฉพาะตัวโดดเด่นเรื่องรูปทรงที่แตกต่างตามการออกแบบของนักออกแบบเพื่อให้เข้ากับสไตล์บ้าน และมีความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ละคน

ข้อควรคำนึง อาจต้องอาศัยการคำนวณจากคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญในการเลือกงานโครงสร้าง เลือกวัสดุที่มีความยืดหยุ่นรองรับรูปทรงหลังคาที่ท้าทาย เช่น แผ่นหลังคายางมะตอย (Asphalt Shingle) หรือแผ่นโลหะรีดลอน (Metal Sheet) และต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญงานก่อสร้างในลักษณะนี้เป็นอย่างมาก

หลังคารูปทรงอิสระนี้สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับบ้านสไตล์ล้ำๆ เช่น อาว็อง-การ์ด (Avant-garde) เป็นต้น

เมื่อเราได้รูปทรงหลังคาที่ถูกใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบโครงสร้างที่รองรับให้แข็งแรง เหมาะสม เข้ากับทรงบ้านเพื่อให้ได้บ้านสวยๆ ที่อยู่คู่กับเราไปนานๆ

ภาพ: ตัวอย่างหลังคารูปทรงอิสระ บ้านคุณสมประสงค์ สหวัฒน์ และคุณบัวชมพู ฟอร์ด ขอบคุณภาพ: jeedwonder

หลังคารูปทรงอิสระ

ภาพ: หลังคารูปทรงอิสระกับงานสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ

ขอบคุณบทความจาก : SCGHOME.COM


สำหรับใครที่กำลังที่จะตัดสินใจซื้อบ้าน สามารถเช็คราคา หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรา รับรองว่ามีครบทุกอย่าง ที่คนหาบ้านอยากรู้

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo

อย่าพลาด โปรโมชั่นพิเศษฉลอง "ขอนแก่นน่าอยู่" ครบ 1 ปี

หาที่อยู่ คิดถึง "ขอนแก่นน่าอยู่"

ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย