เนื่องจากสังคมผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ทั้งโลกไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยในอีก 12 ปีข้างหน้าจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 28.55 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงที่ผู้สูงอายุได้จากรัฐอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและหลังจากการเกษียณทำให้มีรายได้ที่ไม่มั่นคง จึงทำให้ผู้สูงอายุเกิดความกังวลว่าจะไม่มีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอนแก่นน่าอยู่เลยจะมาแนะนำสินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุกัน

Reverse Mortgage คืออะไร?

Reverse Mortgage คือ สินเชื่อบ้านสำหรับผู้สูงอายุเป็นการจำนองบ้านแบบย้อนกลับ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สำหรับกลุ่มวัยผู้สูงอายุที่ต้องการมีบ้านแต่ยังกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งการReverse Mortgageจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านทั่วไป

การกู้ซื้อบ้านทั่วไปจะเป็นการที่ฝั่งผู้กู้ต้องผ่อนจ่ายเงินให้ธนาคารและโฉนดที่ดินจะอยู่กับธนาคารจนกว่าจะมีการผ่อนชำระครบตามกำหนดในสัญญา บ้านถึงจะกลายเป็นทรัพย์สินของผู้กู้ แต่ในทางกลับกันการReverse Mortgageเป็นการนำบ้านไปจำนองไว้กับธนาคาร โฉนดจึงจะไปอยู่กับธนาคาร แต่บ้านยังเป็นทรัพย์สินของเราสามารถอาศัยอยู่ได้และธนาคารจะทำการโอนเงินให้เป็นรายเดือนจนกว่าจะหมดสัญญาบ้านหรือเสียชีวิต บ้านถึงจะกลายเป็นทรัพย์สินของธนาคาร

ธนาคารไหนรองรับสินเชื่อ Reverse Mortgage บ้าง

ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เป็นผู้ดำเนินการโครงการReverse Mortgageนี้ แต่จะมีเงื่อนไขและนโยบายที่แตกต่างกันออกไปแล้วข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร แต่เงื่อนไขที่เหมือนกันคือต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไปนั้นก็คือช่วงวัยเกษียณนั่นเอง จึงจะสามารถนำบ้านที่เป็นทรัพย์สินของตนเองมาจำนองได้ ทั้งนี้การReverse Mortgageมีทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนการจะตัดสินใจในการกู้สินเชื่อควรที่จะศึกษาข้อมูลของการกู้สินเชื่อบ้านแบบย้อนกลับให้ดีก่อนเพราะสิ่งที่มาคู่กับการกู้คือ ดอกเบี้ย

  • ธนาคารออมสิน มีบริการเปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ Reverse Mortgage โดยให้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท รับเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้ มีเงินเข้าบัญชีทุกเดือนสูงสุด 25 ปี และสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดที่หลักประกันตั้งอยู่ สนใจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากธนาคารออมสิน คลิกเลย https://bit.ly/3H438pX
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้อย่างน้อย 6 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 85 ปี สนใจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุจากธาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คลิกเลย https://bit.ly/43ODhMv

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

-------------------------------------------------------------------------------
กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หาบ้าน ที่ดิน คอนโด หอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น
🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo