เมนู
  • ซื้อโครงการใหม่
  • ซื้อบ้านมือสอง
  • เช่า/หอพัก
  • บทความ
  • ค้นหาเจ้าของโครงการ
  • ค้นหาตัวแทนอสังหาฯ
  • สมัครตัวแทนอสังหาฯ
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003

บริษัทอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินกิจการยาวนานกว่า 20 ปี มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกว่า 15 โครงการ บริหารงานโดย คุณวุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น "ทุกหลังคุณภาพยืนหนึ่ง ดูแลด้วยใจ"

สรุปรายการอสังหาฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003
บริษัทอสังหาริมทรัพย์

ติดต่อโครงการ

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003
บริษัทอสังหาริมทรัพย์