ขอนแก่นน่าอยู่

โซนทั้งหมด

มข. - โนนม่วง - บ้านค้อ
มข. - โนนม่วง - บ้านค้อ
มข. - สามเหลี่ยม - กังสดาล
มข. - สามเหลี่ยม - กังสดาล
มข. - สนามบินขอนแก่น - ร.8
มข. - สนามบินขอนแก่น - ร.8
ถนนมะลิวัลย์
ถนนมะลิวัลย์
บ้านทุ่ม - บ้านม่วง
บ้านทุ่ม - บ้านม่วง
ศิลา - โกทา - หนองไผ่
ศิลา - โกทา - หนองไผ่
ถนนเหล่านาดี - บ้านสะอาด
ถนนเหล่านาดี - บ้านสะอาด
ถนนกลางเมือง - บึงแก่นนคร - โนนทัน
ถนนกลางเมือง - บึงแก่นนคร - โนนทัน
บ้านเป็ด - โคกฟันโปง
บ้านเป็ด - โคกฟันโปง
ถนนศรีจันทร์ - ราชมงคล
ถนนศรีจันทร์ - ราชมงคล
ในเมือง - ศูนย์ราชการ - ทุ่งสร้าง
ในเมือง - ศูนย์ราชการ - ทุ่งสร้าง
แดงใหญ่
แดงใหญ่
ถนนมิตรภาพ - บ้านสำราญ
ถนนมิตรภาพ - บ้านสำราญ
ดอนบม - โนนตุ่น - บายพาส
ดอนบม - โนนตุ่น - บายพาส
ท่าพระ - หนองบัวดีหมี
ท่าพระ - หนองบัวดีหมี
โคกสี - บึงเนียม
โคกสี - บึงเนียม
กุดกว้าง - บขส.3
กุดกว้าง - บขส.3
บึงหนองโคตร - ม.ภาค - บ้านกอก
บึงหนองโคตร - ม.ภาค - บ้านกอก
ขอนแก่น