เมนู
ค้นหาแบบรวดเร็ว
ซื้อ
โครงการใหม่
ซื้อ
บ้านมือสอง
เช่า/หอพัก
รับสร้างบ้าน

ขอนแก่นน่าอยู่

โซนทั้งหมด

สามเหลี่ยม-กังสดาล-ม.ขอนแก่น
สามเหลี่ยม-กังสดาล-ม.ขอนแก่น
มะลิวัลย์-ร.8-สนามบิน
มะลิวัลย์-ร.8-สนามบิน
ม.ภาค-บ้านกอก-บึงหนองโคตร
ม.ภาค-บ้านกอก-บึงหนองโคตร
ในเมือง-รื่นรมย์-เทพารักษ์
ในเมือง-รื่นรมย์-เทพารักษ์
กลางเมือง-เมืองเก่า-กุดกว้าง
กลางเมือง-เมืองเก่า-กุดกว้าง
โนนม่วง-มข.-เลี่ยงเมือง-โนนเรือง
โนนม่วง-มข.-เลี่ยงเมือง-โนนเรือง
โนนทัน-บึงแก่นนคร
โนนทัน-บึงแก่นนคร
ทุ่งสร้าง-ศรีจันทร์-ราชมงคล
ทุ่งสร้าง-ศรีจันทร์-ราชมงคล
เหล่านาดี-บ้านสะอาด-บ้านโจด
เหล่านาดี-บ้านสะอาด-บ้านโจด
ศิลา-โกทา-หนองไผ่-บ้านดอน
ศิลา-โกทา-หนองไผ่-บ้านดอน
ดอนบม-บายพาส-บ้านผือ-พระลับ
ดอนบม-บายพาส-บ้านผือ-พระลับ
บ้านเป็ด-โคกฟันโปง
บ้านเป็ด-โคกฟันโปง
ท่าพระ-หนองบัวดีหมี
ท่าพระ-หนองบัวดีหมี
มิตรภาพ-บ้านสำราญ
มิตรภาพ-บ้านสำราญ
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บึงเนียม
บึงเนียม
บ้านทุ่ม-บ้านม่วง
บ้านทุ่ม-บ้านม่วง
โคกสี
โคกสี