ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 31 สิงหาคม 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565 ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย

(อาคารพาณิชย์ใหม่/อาคารพาณชิย์มือสอง) สำหรับกล่มลูกค้าทั่วไป

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษได้ที่ ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง เป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถขอเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ตามความสมัครใจของลูกค้า นำเสนอขายระหว่างวันที่ 7 ก.พ. 65 – 30 เม.ย. 65 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยในโครงการจะเต็ม แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

 • อัตราสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านมือสองและบ้านมือหนึ่งต่ำ
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติเร็ว
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

 • บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • พนักงานประจำที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้และซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อบ้านซุปเปอร์เซฟวิ่ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565


2.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีสาหรับกลุ่มอาชีพพิเศษธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย(บ้านใหม่ / บ้านมือสอง)จากโครงการทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่  1 พ.ค. 65 – 31 ส.ค. 65

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน พิเศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 0.95%* ต่อปี นาน 1 ปี
• วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
• ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีสำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

 • รับสิทธิลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 40% ตลอดอายุสัญญา
 • รับประโยชน์จากเงินออมมากกว่าเดิม เพราะเงินออมช่วยลดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ยอดเงินออมยิ่งมาก ดอกเบี้ยเงินกู้ยังลดลง  ลูกค้าสามารถฝาก-ถอนเงินได้ทุกเมื่อ และยังได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีสาหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

1.     เฉพาะกลุ่มอาชีพพิเศษ ประกอบด้วย

-        แพทย์,สัตวแพทย์,ทันตแพทย์และเภสัชกร

-        ผู้พิพากษา

-        นักบินพาณิชย์

2.     อายุ 20 – 65     ปี

3.     ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

4.     พนักงานประจำ อายุงานที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีสาหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีสาหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565


3.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สู้ทุกวิกฤต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

ข้อมูล ณ วันที่  1 พ.ค. 65 – 31 ส.ค. 65

กรุงศรีห่วง.....เพราะในทุกวิกฤต การเงินคือหัวใจสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้ทั้งชีวิตส่วนตัว และธุรกิจดำเนินต่อได้อย่างไม่มีอุปสรรค เพื่อให้ทุกวิกฤตการเงินของคุณผ่อนคลายขึ้น บ้านแบบไหนก็มาเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ กับสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

อัตราสินเชื่อดอกเบี้ย ต่ำสุด 4.30% ต่อปี นาน 3 ปี

ฟรี ! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ย กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สู้ทุกวิกฤตธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

 • สำหรับท่านที่มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • อนุมัติเร็ว
 • สบาย ๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสบายหลากหลายช่องทาง

ให้บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ของคุณเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาในทุกสถานการณ์ ด้วยสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชำระรายเดือน โดยใช้หลักประกันเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ โดยมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาทขึ้นไป

สำหรับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ มีวงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมิน

 • วงเงินสูง
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนเบา ๆ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สู้ทุกวิกฤต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้าน กรุงศรีโฮมฟอร์แคช เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อน สู้ทุกวิกฤต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565


4.สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี สำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 -  30 ธันวาคม 2565

สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี ขอสินเชื่อซื้อบ้านกับเพื่อน เพื่อใช้ชีวิตร่วมกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

วันนี้...ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้คู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถขอสินเชื่อกับเพื่อน เพื่อซื้อบ้านร่วมกันได้แล้ว
เพราะเราเข้าใจดีว่าความต้องการมีบ้านหรือที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโด เป็นของตัวเองร่วมกับเพื่อนที่คุณต้องการใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาวนั้นเป็นสิทธิที่พึงได้รับ ซึ่งสิทธิในการซื้อบ้านร่วมกับเพื่อนจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง “การมีบ้าน” ยังสามารถตอบสนองความต้องการในการขยับขยายรากฐานชีวิต และอิสรภาพในการสร้างครอบครัวตามไลฟ์สไตล์ ซึ่งวันนี้ คู่เพื่อนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน สามารถมาขอ "กู้ซื้อบ้าน" ร่วมกันเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนได้แล้วที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี สำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

การขอกู้สินเชื่อบ้านร่วมกันสำหรับคู่เพื่อน ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันนั้นแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม จำเป็นต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทย
 • อายุ 30 – 65 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้ว ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
 • ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ 50,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ผู้กู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือการอยู่ร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามที่ธนาคารกำหนด เช่น ทะเบียนบ้านที่อยู่ด้วยกัน, บัญชีเงินฝากที่เปิดร่วมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านกรุงศรี สำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนด

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อดอกเบี้ยบ้านกรุงศรี สำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565

สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2565 ก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับ “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยมีความแตกต่างการจากกู้ร่วมแบบเดิม คือ ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ แต่จะพิจารณาจากรายได้ ศักยภาพในการชำระคืน และเครดิตของผู้กู้ทั้ง 2 ท่าน รวมถึงการตรวจสอบเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ และต้องเป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่จากโครงการในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนโดยราคาซื้อขาย

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสินเชื่อสุดพิเศษได้ที่ ➤โปรดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อุดรน่าอยู่ ได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้าน อัพเดตประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2565      จากหลากหลายธนาคาร

ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบ้านแต่ละธนาคาร ได้แก่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ➤ https://bit.ly/3xxT17k
ธนาคารกรุงไทย➤ https://bit.ly/3xwdmtz
ธนาคารกรุงเทพ ➤ https://bit.ly/3xYlk09
ธนาคารทหารไทยธนชาติ  ➤ https://bit.ly/3Htfgjn
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ➤ https://bit.ly/3b8gmVF
ธนาคารกสิกรไทย ➤ https://bit.ly/3zFu9xb
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ➤ https://bit.ly/3tINTfz
ธนาคารออมสิน ➤  https://bit.ly/3OhzFKr
ธนาคารไทยพาณิชย์ ➤ https://bit.ly/39xcBZe
ธนาคารยูโอบี ➤ https://bit.ly/3OlAQsd
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ➤https://bit.ly/3QqF1Vu


สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆในอุดร

🏡🏡 ทั้งบ้านมือ1, มือ2, ที่ดิน, หอพัก อุดรธานี อัพเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่

✅ Website : www.nayoo.co (ไม่มี m)

✅Facebook : อุดรน่าอยู่

✅ YouTube :  Udon Nayoo

✅ Line Official Account : @UdonNayoo

"อุดรน่าอยู่" แหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ของเราชาวอุดร ทรัพย์ดี ทรัพย์เด็ด ขาย-เช่า ครบจบที่นี่ที่เดียว

ลงประกาศขายฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย