หน้าต่าง เป็นช่องเปิดที่มีหลากรูปแบบหลายลักษณะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามการใช้สอย หน้าต่างมีไว้เพื่อรับแสงธรรมชาติ รับลม ช่วยระบายให้อากาศถ่ายเทและหมุนเวียนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้มองเห็นบรรยากาศหรือวิวทิวทัศน์ภายนอกที่สวยงามได้อีกด้วย หน้าต่างเป็นองค์ประกอบของบ้านที่สำคัญในการช่วยรับแสงรวมถึงการระบายอากาศดังนั้นการเลือกหน้าต่างควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน และหน้าต่างที่นิยมใช้มีดังนี้

1.หน้าต่างบานเปิด

เป็นหน้าต่างที่เปิดรับแสงธรรมชาติและลมได้ดีกว่าประเภทอื่น ๆ และสามารถกำหนดทิศทางการระบายอากาศได้ดังนั้นจุดติดตั้งจึงไม่ควรอยู่ในบริเวณที่ผู้คนเดินผ่านไปมาเนื่องจากอาจเป็นสิ่งกีดขวางทางเดินได้ หน้าต่างบานเปิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • หน้าต่างบานพับแบบธรรมดา หากต้องการเปิดค้างต้องใช้ขอสับ สามารถเปิดกว้างได้ 180 องศามีทั้งบานเดี่ยว บานคู่
  • หน้าต่างบานเปิดแบบค้างโดยไม่ต้องใช้ตัวล็อก มักใช้ในหน้าต่างแบบบ้านเดี่ยว ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ภายในวงกบ สามารถปรับระดับในการเปิดหน้าต่างได้

ข้อดี รับลมเข้าบ้านได้ดีกว่าหน้าต่างแบบอื่น

ข้อจำกัด เป็นหน้าต่างที่เปิดได้ด้านเดียว ทำความสะอาดได้ยาก

ข้อควรระวัง อาจเดินชนถ้าเปิดออกไปตรงกับทางเดิน

การใช้งาน หน้าต่างสามารถเปิดได้เต็มที่ทุกบาน จึงเปิดรับลมและแสงแดดเข้าสู่อาคารได้อย่างเต็มที่

ขนาดของหน้าต่างบานเปิด โดยขนาดมาตรฐานของหน้าต่างบานเปิด มีขนาดความกว้าง x ความยาว (หน่วยเซนติเมตร) ความกว้าง 60 x ความยาว 110 เซนติเมตร

2.หน้าต่างบานเลื่อน

เป็นหน้าต่างที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงามเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าต่างบานเลื่อนมีลักษณะคล้ายประตูบานเลื่อนที่สามารถเลื่อนไปซ้อนทับบานหน้าต่างอีกบานได้ และสามารถเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งหรือฝั่งเดียวก็ได้ตามความต้องการของเจ้าของบ้าน

ข้อดี เปิดปิดง่าย เบาแรง

ข้อจำกัด ไม่ดักลม และมักมีแมลงหรือเสียงเล็ดลอดผ่านช่องว่างระหว่างบาน

ข้อควรระวัง หากมีสิ่งอุดตันรูระบายน้ำที่ขอบรางจะทำให้น้ำขัง

การใช้งาน หน้าต่างบานเลื่อนเปิดด้วยการเลื่อนบานหน้าต่างสู่ด้านข้าง ทิศทางการเลื่อนเพื่อเปิด-ปิดหน้าต่างมีหลายแบบ

ขนาดของหน้าต่างบานเลื่อน ขนาดมาตรฐานของหน้าต่างบานเลื่อน มีขนาดกว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) ดังนี้

  • หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว

ความกว้าง 100 x ความยาว 110 เซนติเมตร

ความกว้าง 120 x ความยาว 110 เซนติเมตร

ความกว้าง 120 x ความยาว 150 เซนติเมตร

  • หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และบานเลื่อนสลับ

ความกว้าง 180 x ความยาว 110 เซนติเมตร

ความกว้าง 240 x ความยาว 110 เซนติเมตร

ความกว้าง 240 x ความยาว 150 เซนติเมตร

  • หน้าต่างบานเลื่อนแบ่งสาม

ความกว้าง 180 x ความยาว 110 เซนติเมตร

3.หน้าต่างบานยก

มีลักษณะคล้ายบานเลื่อนแต่จะมีหมุดล็อกเมื่อดันหน้าต่างขึ้นไปหน้าต่างบานยกไม่เหมาะการทำบานขนาดใหญ่เพราะแค่เน้นในการรับลมโดยสามารถเปิดรับอากาศภายนอกได้ครึ่งหนึ่งของพื้นที่เต็มแต่สามารถรับแสงและชมวิวได้อย่างเต็มที่เหมาะกับการใช้งานทั้งบ้านพักอาศัยและอาคารสูงที่สามารถคงความสวยงามได้

ข้อดี เปิดแง้มระบายอากาศก็ได้ หรือเปิดกว้างรับลมก็ได้

ข้อจำกัด ไม่ควรทำขนาดใหญ่เพราะน้ำหนักมาก ทำให้เปิดปิดยากและเปิดค้างไว้ไม่ได้ และมักเอื้อมเช็ดกระจกด้านนอกไม่ถึง

ข้อควรระวัง ควรออกแบบให้เปิดแล้วพ้นระดับศีรษะป้องกันการเดินชน

การใช้งาน หน้าต่างบานยกเปิดด้วยการยกบานหน้าต่างขึ้นด้านบน และปิดด้วยการดึงบานหน้าต่างลง

ขนาดหน้าต่างบานยก ขนาดมาตรฐานของหน้าต่างบานยก มีขนาดความกว้าง x ความยาว (หน่วยเซนติเมตร) ความกว้าง 60 x ความยาว 110 เซนติเมตร

4.หน้าต่างบานเกล็ด

เป็นหน้าต่างที่ออกแบบสำหรับการระบายอากาศ สามารถเปิดระบายอากาศได้ตลอดเวลาจะไม่มีบานปิดเปิดสู่ภายในหรือภายนอก ไม่กินพื้นที่ขณะเปิด ใช้สำหรับการระบายอากาศ สามารถรับลม และแสงสว่างจากภายนอกเพียงแค่หมุนบานเกล็ดเท่านั้น

ข้อดี ตัวบานเกล็ดยื่นออกไปเพียงเล็กน้อย จึงไม่ต้องกลัวการเดินชน ติดตั้งบริเวณทางเดินได้

ข้อจำกัด ไม่เหมาะกับห้องปรับอากาศ อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการป้องกันเสียงและความร้อนน้อย

ข้อควรระวัง ไม่ควรทำช่องหน้าต่างกว้างเกิน 80 – 90 เซนติเมตร เพราะบานเกล็ดอาจแอ่นได้ง่าย

การใช้งาน วิธีเปิดปิดจะเป็นการหมุนให้บานเกล็ดหน้าต่างเปิดหรือปิดพร้อมกันทั้งหมด โดยสามารถปรับระดับความกว่างของช่องหน้าต่างได้

ขนาดหน้าต่างบานเกล็ด ขนาดของหน้าต่างบานเกล็ด มีขนาดความกว้าง x ความยาว (หน่วยเซนติเมตร) บานเกล็ดเดี่ยวขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ 72 x 110 เซนติเมตร บานเกล็ดคู่ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ 140 x 110 เซนติเมตร

5.หน้าต่างติดตาย

เป็นหน้าต่างที่ออกแบบสำหรับการระบายอากาศ สามารถเปิดระบายอากาศได้ตลอดเวลาจะไม่มีบานปิดเปิดสู่ภายในหรือภายนอก ไม่กินพื้นที่ขณะเปิด ใช้สำหรับการระบายอากาศ สามารถรับลม และแสงสว่างจากภายนอกเพียงแค่หมุนบานเกล็ดเท่านั้น

ข้อดี ไม่มีการใช้อุปกรณ์เสริมจึงมีการซ่อมบำรุงน้อย เพียงซ่อมแซมตามการเสื่อมสภาพของวัสดุ

ข้อจำกัด ความกว้างยาวของหน้าต่างขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของกระจก

ข้อควรระวัง ควรคำนึงถึงการทำความสะอาดกระจกหลังติดตั้ง

การใช้งาน ใช้เป็นช่องแสงส่องผ่าน

ขนาดของหน้าต่างติดตาย มีขนาดความกว้าง x ความยาว (หน่วยเซนติเมตร) ขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้ใช้งาน

นอกจากที่เราจะเลือกหน้าต่างให้ถูกประเภทการใช้งานแล้วการเลือกวัสดุของหน้าต่างก็สำคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นเราควรเลือกวัสดุที่มีคุณภาพสูงเพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการและได้ประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าเลือกชมสินค้าดีมีคุณภาพได้ที่SCG Home

บทความอื่น ๆที่น่าสนใจ

กดติดตาม "ขอนแก่นน่าอยู่" หา บ้านที่ดินคอนโดหอพัก ทั่วเมืองขอนแก่น‌‌🏡🏡ทั้ง บ้านมือ1, มือ2 เพิ่มเติมได้ที่‌‌
⭕️ Website : www.NaYoo.co (ไม่มี m)‌‌
⭕️ Facebook : ขอนแก่นน่าอยู่‌‌
⭕️ YouTube : https://www.youtube.com/c/khonkaennayoo